Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H.U. PIOGRA S.C. ul.Ogrodnicza 8 43-330 Hecznarowice. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: P.H.U. PIOGRA S.C. ul.Ogrodnicza 8 43-330 Hecznarowice.lub email: poczta@sklep100.pl
II. Państwa dane osobowe są przetwarzane:
1. w celu świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie sklepu internetowego www.sklep100.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
III. Dane osobowe będą przechowywane przez:
1. wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli do momentu upływu okresu roszczenia podatkowego licząc od końca roku, w którym to roszczenie wygasa. Liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 1 miesiąca od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy na podstawie zgody lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
4. Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody.
IV. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:  naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi
V. Udostępnienie Państwa danych osobowych na zlecenie Administratora następuje do podwykonawców (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług transportowych.Firma wspierająca obsługe informatyczna
VI.  Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5. prawo do przenoszenia danych;
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7. wycofania udzielonej zgody co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
VII. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy lub do udzielenia odpowiedzi na zapytania, do realizacji zamówień.
VIII.  Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.
IX. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
X. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Właścicielem i administratorem strony www.sklep100.pl jest P.H.U.  PIOGRA S.C. ul.Ogrodnicza 8, 43-330 Hecznarowice.

Sklep100.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Wprowadzane zmiany w polityce prywatności nie dotyczą możliwości sprzedawania czy udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisu.

 

Dane osobowe

 

Niektóre elementy serwisu są dostępne tylko dla zarejestrowanych klientów. Rejestracja w sklepie jest darmowa i do niczego nie zobowiązuje. Zakładając konto Klient akceptuje regulamin sklepu. Proces rejestracji przebiega szybko, a dane podawane przez Klienta są informacjami potrzebnymi do poprawnego dostarczenia przesyłki oraz wystawienia faktury. Do tych danych należą: E-mail (login), Hasło, Imię i nazwisko, Ulica, Nr domu, Nr mieszkania, Kod pocztowy, Miasto, Kraj, Telefon oraz Firma, NIP (w przypadku firm).

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W tym celu należy zalogować się do własnego konta, przejść do ustawień swojego konta (klikając na email na górze strony) i w działach "Moje konto" i "Dane logowania" można zmienić podane wcześniej dane. W celu skasowania konta należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailem na adres: poczta@sklep100.pl

Klient może zmienić swoje dane w każdej chwili od momentu założenia konta i potwierdzenia jego rejestracji.

Firma
P.H.U. PIOGRA S.C. przekazuje innym firmom(www.platnosci.pl) tylko te dane, które są konieczne do przeprowadzenia transakcji. Przesyłanie tych danych odbywa się przy użyciu certyfikatu SSL.

Firma kontaktuje się z klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dodatkowo po złożeniu zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane są na bieżąco informacje o statusie zamówienia. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji w newsletterze, otrzymują wiadomości z aktualnymi promocjami i konkursami w Sklep100.pl. Z usługi newsletter można zrezygnować w każdej chwili, wypisując się z niego.

Niezapowiedziane Wiadomości

 

Sklep100.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości, Sklep100.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do swojego sklepu, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.

 

Jawne Dane Osobowe

 

Nazwa użytkownika podana przy okazji wysyłania komentarzy do produktów jest dostępna dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Inne dane użytkownika wystawiającego komentarz, nie są udostępniane.


Cookies (Ciasteczka)

 

Niektóre obszary sklepu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

Praktyczne uwagi

 

Jeżeli Klient korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z usług serwisu Sklep100.pl, do których musi się zalogować - powinien się wylogować, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować zasobów lub informacji znajdujących się na koncie Klienta.

Dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia zna tylko Klient i Sklep100.pl. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione. Klient ze Swojej strony też powinien zachować ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.